logo vjr
สาส์นสาระเวชศาสตร์เขตเมือง
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้คืออะไร โรคภูมิแพ้คือ โรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยผู้ป่วยเมื่อได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปจะไปทำปฏิกิริยากับสารเคมีในร่างกายทำให้มีอาการตอบสนองมากกว่าคนปกติ
 
อาการของโรคภูมิแพ้ ผู้ป่วยมีอาการคัดจมูก คันจมูก จาม น้ำมูกไหลในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง มักส่งผลต่อชีวิตประจำวัน กิจวัตรประจำวัน การนอนหลับ การเรียน การทำงาน รวมถึงอาจทำให้ผู้ป่วยรำคาญได้
 
สังเกตการณ์เบื้องต้นได้อย่างไร ผู้ป่วยที่มีอาการคัดจมูก คัน จาม น้ำมูกไหล เมื้อสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ เช่น ไรฝุ่น เชื้อรา แมลงสาบ ดิกหญ้า รวมถึงอาการชนิดต่างๆ เช่น ไข่ ถั่ว และนมวัว ทั้งนี้อาจมีอาการระบบอื่นๆร่วมด้วยเช่นกัน ปออด ตา รวมถึงผิวหนังด้วย
วิธีการรักษา หลักในการรักษาโรคภูมิแพ้ ได้แก่
 • การหลีกเลี่ยงและการควบคุมสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในห้องนอน ซึ่งผู้ป่วยต้องอาศัยอยู่ในห้องนี้มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน กรณีผู้แพ้ไรฝุ่น ผู้ป่วยควรซักผ้าห่ม และผ้าม่านเป็นประจำ ล้างแอร์เป็นประจำ และควรใช้ผ้าคุมกันไรฝุ่นในกรณีแพ้เชื้อราและแมลงสาบ ผู้ป่วยควรจัดสิ่งแวดล้อมให้ดีปราศจากความสกปรก และอับชื้นในกรรีที่แพ้ผิวหนัง หรือขนของสัตว์เลี้ยงผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยง การใกล้ชิด และสัมผัสสัตว์เลี้ยงชนิดนั้นโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ กรณีแพ้อาหาร ป่วยควรสังเกต ว่าอาหารชนิดที่ผู้ป่วยแพ้เป็นส่วนประกอบของอาหารชนิดใด และหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาด
 • การใช้ยา ยาในกลุ่มต้านอิสมิน หรือยาแก้แพ้กลุ่มนี้จะช่วยลดอาการแพ้ ถ้าจะได้ผลดีผู้ป่วยควรรับประทานอาหารก่อนสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ยากลุ่มหลอดเลือด กลุ่มนี้จะช่วยลดอาการคัดจมูกอย่างไรก็ตามกลุ่มนี้ จะมีผลข้างเคียงเยอะผู้ป่วยไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยเฉพาะรูปแบบพ่นจมูก ควรใช้ตามแพทยสั่งเท่านั้นยาในกลุ่มสเตรอย ปัจจุบันนิยมแบบพ่น เนื่องจากลดอาการคัดจมูกได้ดียากลุ่มนี้เหมาะกับใช้ในผู้ป่วยที่ อาการปานกลางหรือรุ่นแรง
 • การรักษาโดยการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อลาเจน เอมิโนเอราบิเป็นการให้สารก่อภูมิแพ้แก่ ผู้ป่วยทีล่ะนิดในปริมาณน้อยๆ และค่อยๆเพื่อเพิ่มขึ้นทีล่ะนิดโดยหวังว่าผู้ป่วยจะมีการปรับเปลี่ยน ภูมิคุ้มกันในร่างการและมีการตอบสนอง ต่อสารก่อภูมิแพ้ลดลงโดยผู้ป่วยจะมีอาการลดลงในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีการรักษาด้วยการผ่าตัดโดยอาจจะมีการรักษาการลดการคัดจมูกด้วยเลเซอร์ จี้ไฟฟ้า หรือคลื่นวิทยุ
 • วิธีป้องกันโรคภูมิแพ้
  เด็กที่เกิดจากบิดา มารดาที่เป็นโรคภูมิแพ้จะมีความเสี่ยงที่เป็นโรคภูมิแพ้มากกว่าปกติควรเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา อย่างน้อย 6 เดือนหลังคลอด ควรหลีกเลี้ยงอาหารพวก ถั่ว ไข่ และนมวัว ในเด็กกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้และควรใช้ ผ้าคลุมกันไรฝุ่น หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ ซักผ้าห่มผ้าคลุม และผ้าม่านเป็นประจำและควรตากแดดนอกจากนี้ในผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้นอกจากหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้แล้ว ควรออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงความเคลียด

  ดาวน์โหลดโปสเตอร์เพิ่มเติมที่นี้

  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account